Pero Tomić rođen je 12.03.1959. g. u selu Mišinci, općina Derventa, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu pohađao je u Maloj Sočanici i u Mišincima. Srednju ekonomsku školu je pohađao u Doboju i maturirao 1977. g. Od 1977. do 1992. g. radio je u Tvornici autodijelova »Mehanika« u Derventi. Učesnik je više omladinskih radnih akcija uz koje ga vežu lijepe uspomene na drage ljude. Godine 1992. preseljava u Zagreb a od 1993. g. radi kao trgovac. Vlasnik je Trgovačkog obrta DERBENT.